JQH Research Group

Home>> 2022
Baohai Jia's paper is accepted by EES. Well done!

——

Baohai Jia's paper is accepted by EES. Well done!

  • Office:
  • Email:
  • Mail Address:

Baohai Jia, Yi Huang, Yan Wang, Yeshiyuan Zhou, Xiaodie Zhao, Suiting Ning, Xiao Xu, Peijian Lin, Zhiquan Chen, Binbin Jiang*,  and Jiaqing He*,  Realizing High Thermoelectric Performance in Non-nanostructured n-type PbTe Energy and Environmental ScienceAccepted, 2022   (PDF